Stichting
Dubitatio Liberat

Doelstelling

Kennis en kenvermogen spelen in onze samenleving een beslissende rol bij het nemen van alle soorten maatschappelijke besluiten. Wat wáár is, en wat de waarde van het al of niet waar zijn is, is de grondslag van overleg, van honorering en de hiërarchie van waardes. Deze grondslag dient te allen tijde ter discussie te staan. En die discussie kan niet worden opgesloten en geïsoleerd in universiteiten en geprivilegieerde kennisinstituten, omdat ze alle leden van de samenleving toebehoort.

De waarheid mag niet maar móet in twijfel worden getrokken, en het recht op twijfel is een grondrecht. Het is de ultieme garantie voor de positieve vrijheid: de samenleving van allen. Het bevorderen van die discussie en het waarborgen dat die discussie door iedereen gevoerd kan worden, is het centrale doel van de Stichting Dubitatio Liberat.

De stichting is niet-commercieel, streeft niet naar winst en de bestuursleden worden niet vergoed, noch worden er op andere wijze inkomens uitgekeerd.

Wel zal het in de toekomst (vanaf circa 2018) mogelijk zijn om zowel bijdragen te doen als aan te vragen, voor projecten die in het kader van onze doelstelling passen.

Publicaties

Al onze publicaties kun je gratis downloaden of tegen kostprijs (plus verzendkosten) als papieren uitgave bestellen.

Auteursrecht en copyright van onze publicaties blijven berusten bij de Stichting Dubitatio Liberat, maar alle overnames en kopieën zijn toegestaan, na instemming van het bestuur van de stichting.

Contact info

Stichting Dubitatio Liberat

info@dubitatioliberat.org

Statutair adres:

Vlasmarkt 23
2000 Antwerpen
België

Correspondentie-adres:

Oude Gracht 92a
3511 AV, Utrecht
Nederland

© Copyright 2018 — Stichting Dubitatio Liberat
Overnames en kopieën zijn na instemming toegestaan.